top of page

Niet van hier

Mijn schilderijen gaan over de gevoelige, jonge, opgroeiende mens die zichzelf moet vormgeven binnen de systemen waarop onze maatschappij draait. Resultaat en prestatiegerichtheid. Succes is waar we naar streven! Succes is geld, macht en schoonheidsidealen.
Ik zie mijn dochters van 16 en 18 jaar in hun zoektocht naar wie ze zijn en willen zijn in deze wereld en herken mijn eigen struggle. De portretten die ik van hun schilder, spiegelen mijn eigen zoeken naar mezelf op een aarde die vaak als vreemd aanvoelt.

bottom of page