Educatieve illustraties

zwart-wit

Ik heb inmiddels misschien wel duizenden situaties met ouders en kinderen getekend. Interacties en activiteiten zoals knutselen, puzzelen, samen lezen, samen buitenspelen en samen kletsen. Ik teken ze onder andere voor de gezinsgerichte programma's van het Nederlands Jeugdinstituut.

 

Stapprogramma's en VVE Thuis

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft verschillende gezinsgerichte programma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met laagopgeleide ouders vergroten.

De Stapprogramma's hebben aantoonbaar positieve effecten op de ontwikkeling van de kinderen en de interactievaardigheden van hun ouders. Het programma VVE Thuis sluit aan bij de thema's van erkende programma's in de voor- en vroegschoolse educatie zoals Piramide, Kaleidoscoop, Startblokken en Ko-totaal. De ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd, de vaardigheid van ouders vergroot en de betrokkenheid bij kindercentrum of school wordt groter.

www.nji.nl

ouder-kind-heksje.jpg