top of page

De Zuid-vallei

De reeds bestaande Zuid-Vallei methode is helemaal vernieuwd! 

De Zuid-Vallei methode bevat remediërende materialen die voor kinderen uit het (speciaal-) basisonderwijs en begin van het voortgezet onderwijs zijn ontwikkeld. Wanneer een kind onvoldoende profiteert van de gebruikte reguliere lesmethode, is het zaak de leerling te ondersteunen waar nodig. Zowel op papier als digitaal.

bottom of page